Szkolenie kadr Mariposa

mariposaW okresie od listopada 2012r. do końca lutego 2013r. fundacja przeprowadziła dla pracowników „Mariposa Med Spa" w Nowym Sączu szkolenie z zakresu „Technologii Informacyjno Komunikacyjnej” oraz „Marketing i sprzedaż" w wymiarze odpowiednio 80, 60 godzin.

Szkolenie zakończyło się projektem końcowym wykonywanym przez uczestników szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia uzyskał stosowne zaświadczenie potwierdzające nabycie dodatkowych umiejętności.

Konferencja - Sądeckie Centrum Nauki

k wiatrak

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności zorganizowała w dniu 28 sierpnia w Hotelu Beskid w Nowym Sączu konferencję w ramach projektu „Czas na zmiany", współfinansowanego ze środków EFS Unii Europejskiej. Liderem projektu była firma Eurokreator, natomiast partnerem firma Pricewater Coopers. Celem projektu było wypracowanie strategii partnerskiej współpracy między biznesem, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie podejmowania przedsięwzięć będących lokomotywami rozwoju i zmiany gospodarczej w subregionach. Na konferencji została przedstawiona koncepcja Sądeckiego Centrum Nauki i Kreatywności w ramach przedsięwzięcia „Eureka! - Małopolskie Centrum Nauki, Eksperymentów i Zabawy"(Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, priorytet 1, działanie 3).

Więcej o koncepcji Centrum i wypowiedzi uczestników konferencji opublikowano na portalu Sądeczanin.

 

Jesteś tutaj: Home