Warsztaty w SP 11

sp11Dnia 06.03.2013r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności zorganizowała dla zgromadzonej młodzieży pokaz doświadczeń fizycznych. Prowadzącym był aktywny nauczyciel fizyki pan Bartłomiej Leśniak, którego szczególnie interesuje przekazywanie wiedzy poprzez doświadczenia, w których bezpośrednio mogą uczestniczyć widzowie. Zobrazował wiele zjawisk przyrodniczych, fizycznych, chemicznych, wyjaśnił mechanizmy aktywujące procesy zachodzące wokół nas. W trakcie pokazów poruszył wiele aspektów naukowych, które jak się okazało przekazane w odpowiedni sposób i zaprezentowane poprzez doświadczenia, nie są rzeczami trudnymi do zrozumienia.

Szkolenie kadr Mariposa

mariposaW okresie od listopada 2012r. do końca lutego 2013r. fundacja przeprowadziła dla pracowników „Mariposa Med Spa" w Nowym Sączu szkolenie z zakresu „Technologii Informacyjno Komunikacyjnej” oraz „Marketing i sprzedaż" w wymiarze odpowiednio 80, 60 godzin.

Szkolenie zakończyło się projektem końcowym wykonywanym przez uczestników szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia uzyskał stosowne zaświadczenie potwierdzające nabycie dodatkowych umiejętności.

Konferencja - Sądeckie Centrum Nauki

k wiatrak

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności zorganizowała w dniu 28 sierpnia w Hotelu Beskid w Nowym Sączu konferencję w ramach projektu „Czas na zmiany", współfinansowanego ze środków EFS Unii Europejskiej. Liderem projektu była firma Eurokreator, natomiast partnerem firma Pricewater Coopers. Celem projektu było wypracowanie strategii partnerskiej współpracy między biznesem, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie podejmowania przedsięwzięć będących lokomotywami rozwoju i zmiany gospodarczej w subregionach. Na konferencji została przedstawiona koncepcja Sądeckiego Centrum Nauki i Kreatywności w ramach przedsięwzięcia „Eureka! - Małopolskie Centrum Nauki, Eksperymentów i Zabawy"(Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, priorytet 1, działanie 3).

Więcej o koncepcji Centrum i wypowiedzi uczestników konferencji opublikowano na portalu Sądeczanin.

 

Jesteś tutaj: Home