Wyjazd do Bergen - Norwegia

1dsc05714W dniach 16 – 20 sierpnia trójka przedstawicieli Fundacji Promocji Nauki i Kreatywności gościła w Bergen, w Norwegii. Byli to nauczyciele biorący udział w naszym projekcie „Lepiej zrozumieć niż znienawidzić”: Barbara Lorek (Zespół Szkół w Chełmcu, PWSZ), Wioletta Kleczyńska (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu) oraz Bartosz Wańczyk (Jezuickie Centrum Edukacji). Podczas spotkań z przedstawicielami organizacji Norsk Folkehjelp poznawali działania, prowadzone przez naszych partnerów z Bergen, które będą mogli wykorzystać w pracy z grupami liderów młodzieżowych w ramach rozpoczynającego się projektu.

Czytaj więcej...

Projekt "Wielokulturowa Tożsamość Sądecczyzny"

logomalifpnikWe wrzesniu rozpocznie się rekrutacja młodzieży do zajęć pilotażowych w ramach projektu  "Wielokulturowa Tożsamość Sądecczyzny". Już wkrótce zostanie opublikowany nowoczesny program edukacyjny, upowszechniający wiedzę oraz pobudzający zainteresowania historią regionu sądecczyzny i jego dziedzictwem kulturowym. Program będzie również promował kulturę i tradycje mniejszości narodowych oraz grup etnicznych zamieszkujących Sądecczyznę (więcej .....).

Partnerska współpraca z norweską organizacją pozarządową Norsk Folkehjelp

logo chinskie i norskOd 1 maja 2014 Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności realizuje projekt współpracy partnerskiej z norweską organizacją pozarządową Norsk Folkehjelp. Dotacja na projekt została przyznana w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu planujemy dwie wizyty studyjne w Bergen, w Norwegii oraz dwie wizyty norweskich partnerów w Nowym Sączu. W dniach 16-20 sierpnia 2014 do Bergen udaje się troje naszych nauczycieli, którzy biorą udział w projekcie "Lepiej zrozumieć niż znienawidzić". W trakcie wizyty Norsk Folkehjelp zaprezentuje swoją organizację, przeszkoli naszą kadrę w technice prowadzenia warsztatów MOD (mangfold og dialog - różnorodność i dialog) i podzieli się doświadczeniami z realizacji projektów o podobnej tematyce. Drugi, przyszłoroczny wyjazd do Bergen jest nagrodą w konkursie grup liderów młodzieżowych z gimnazjów biorących udział w projekcie "Lepiej zrozumieć niż znienawidzić".

Warsztaty robotów w szkołach

0      Końcem czerwca przedstawiciele fundacji przeprowadzili w wybranych szkołach ( ZS w Librantrowej -prowadząca Agnieszka Machowska-Leśniak, Gimnazjum nr 6 w Nowym Sączu - prowadzący Bartłomiej Leśniak) pięciogodzinne warsztaty z robotyki, w których ogółem wzięło udział 30 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Zajęcia cieszyły się nad wyraz wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników oraz chęcią uczestnictwa w kolejnych spotkaniach, które wstępnie zapowiedziano na październik 2014r. dla szerszej grupy zainteresowanych.

 

Czytaj więcej...

Nasze studentki na warsztatach teatru uciśnionych w Londynie

warsztaty londyn grupa scenaFundacja Promocji Nauki i Kreatywności z Nowego Sącza zorganizowała w dniach 11-17.05.2014 wyjazd na warsztaty teatralne do Londynu dla pięciu studentek anglistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Tygodniowe zajęcia odbywały się w ramach projektu Aktywne Społeczności dla Europy finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Brało w nich udział 40 młodych ludzi z 7 krajów Unii Europejskiej. Warsztaty w Londynie miały na celu wyszkolenie trenerów którzy w swoich krajach przygotują przedstawienia „teatr uciśnionych” – metodę, która polega na aktywnym wciąganiu do przedstawienia widzów spektaklu poprzez poruszanie szczególnie interesujących ich spraw społecznych. Wszystkie przedstawienia wezmą udział w międzynarodowym konkursie, którego zwycięzcy pojadą do Brukseli. Celem projektu jest wspieranie aktywnego uczestnictwa obywateli Unii Europejskiej w życiu demokratycznym poprzez wykorzystanie „teatru uciśnionych”, publiczne dyskusje, promocję w mediach, aktywizowanie przedszkoli i wiele innych działań. Odbywa się w ramach programu „Europa dla obywateli” i biorą w nim udział organizacje pozarządowe z Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Polski (Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności z Nowego Sącza), Słowenii, Bułgarii, Włoch i Czarnogóry.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Home