Finał projektu Mój Przyjaciel Robot

robot1Zwieńczeniem projektu „Mój przyjaciel robot” , którego organizatorem była Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności przy współfinansowaniu Miasta Nowego Sącza był odbywający się 10 czerwca 2015r. na terenie Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu finał projektu w formie konkursu międzyszkolnego z robotyki.

Przed finałem na przestrzeni ponad dwóch miesięcy odbywały się warsztaty z robotyki pod nadzorem pana mgr inż. Bartłomieja Leśniak oraz szkolnego opiekuna grupy. W trakcie spotkań uczestnicy poznali ogólne zasady projektowania, budowania i programowania manipulatorów oraz robotów. Poznali budowę jednostki centralnej robota NXT, sensorów i elementów wykonawczych. Tworzyli i uruchamiali proste algorytmy decyzyjne umożliwiające np. ominięcie przeszkody przez robota. Zbudowali własne roboty, tworzyli złożone algorytmy oraz podejmowali próby ich udoskonalenia.

Najlepsi uczestnicy warsztatów z sądeckich gimnazjów nr 1, 2, 5, oraz 6 wzięli udział w konkursie z nagrodami polegającym na zbudowaniu robota, w oparciu o instrukcję lub wg. własnego pomysłu oraz uruchomieniu odpowiedniego oprogramowania, tak by robot był zdolny wykonać przewidziane czynności. Wszyscy wykazali się nadzwyczajną kreatywnością i stworzyli autorskie projekty. Najlepszym okazał się zespół Piotra Sokołowskiego i Jarosława Nowińskiego reprezentująch Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa za sprawą współpracy Fundacji Promocji Nauki i Kreatywności a Miastem Nowy Sącz będzie kontynuowana ponieważ cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu w ramach projektu Lepiej zrozumieć niż znienawidzić

laury viktoria       Możemy już ogłosić wyniki konkursu w ramach projektu "Lepiej zrozumieć niż znienawidzić" oraz programu wymiany dwustronnej Obywatele dla Demokracji. Jury w składzie Ase Vaksinen Salensminde (Norsk Folkehjelp), Lene Vikan (Norsk Folkehjelp), Marianne Jensen (Solidaritetsungdom) postanowiło przyznać pierwsze miejsce w konkursie grupie z Jezuickiego Centrum Edukacji pod opieką pana Bartosza Wańczyka w składzie: Zuzanna Żytkowicz, Kamila Ściurka, Nicole Mliczek, Marcin Lis i Grzegorz Ruchała. Zwycięska grupa wraz z opiekunem w nagrodę pojedzie do Bergen na zaproszenie organizacji Norsk Folkehjelp. Jury chciałoby również wyróżnić działania następujących grup: Gimnazjum nr 1 w Nowym Sączu (pani Wioletta Kleczyńska), Gimnazjum w Nawojowej (pani Dominika Piątkowska-Haptaś), Gimnazjum w Chełmcu (pani Barbara Lorek), Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu (pani Ewa Bukalska) i Gimnazjum nr 2 (pani Alicja Gałęziowska). Wymienione grupy wyróżniły się zasięgiem organizowanych akcji i kampanii przeciw cyberprzemocy, wyborem ważnego i ciekawego tematu, wysokim poziomem merytorycznym i skutecznością działań i zastosowaniem innowacyjnych metod.

Projekt - Mój Przyjaciel Robot

fpnikNS               Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności rozpoczyna nowy projekt "Mój Przyjaciel Robot", który jest współfinansowany ze środków Miasta Nowego Sącza.

Warsztaty „Mój przyjaciel robot” to cykl czterech dwugodzinnych spotkań dla 8-osobowych grup młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia będą odbywać się na terenie zgłaszającej się szkoły w terminach ustalonych bezpośrednio z nauczycielami/opiekunami uczniów danej szkoły a prowadzącymi warsztaty w okresie od 1 marca 2015r. do 31 maja 2015r. Prowadzącymi zajęcia są czynni zawodowo nauczyciele o wykształceniu związanym z tematyką warsztatów.  więcej...

Norweska pomoc w zwalczaniu cyberprzemocy

IMG 20150205 132207Cztery sądeckie szkoły uczestniczące w projekcie "Lepiej zrozumieć niż znienawidzić" odwiedziła w dniach od 4 do 6 lutego delegacja norweskiej organizacji pozarządowej Norsk Folkehjelp, przebywająca w Nowym Sączu na zaproszenie Fundacji Promocji Nauki i Kreatywności. Jak informuje nas prezes Fundacji, Piotr Grześków, goście z Bergen spotkali się z grupami liderów młodzieżowych prowadzących kampanie i akcje zwalczające cyberprzemoc. Na spotkaniach gimnazjaliści zaprezentowali wyniki dotychczasowych działań, a goście podzielili się swoimi doświadczeniami z projektów o podobnej tematyce.

"Wszystkie odwiedzone przez nas grupy zaprezentowały bardzo ciekaweIMG 0213 i inspirujące działania.

Uderza w nich niezwykłe zaangażowanie uczniów i ich opiekunów. Będziemy mieli bardzo trudne zadanie przy wyborze najlepszej grupy" – powiedziała Åse Vaksinen Sælensminde reprezentująca organizację Norsk Folkehjelp.

IMG 0191Nagrodą we współzawodnictwie grup liderów młodzieżowych projektu "Lepiej zrozumieć niż znienawidzić" będzie wyjazd do Bergen w Norwegii. Norweską delegację gościli w swoich szkołach opiekunowie grup młodzieży: Dominika Piątkowska z Gimnazjum w Nawojowej, Barbaba Lorek z Gimnazjum w Chełmcu, Wioletta Kleczyńska z Gimnazjum nr 1 w Nowym Sączu oraz Bartosz Wańczyk z Gimnazjum Jezuickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu.

Wizyta finansowana była ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

IMG 20150205 110805   IMG 20150205 132226   IMG 20150205 110756

Publikacje w mediach:

Sądeczanin

Dobry Tygodnik Sądecki

Facebook Chełmiec

Publikacja programu "Wielokulturowa Tożsamość Sądecczyzny"

wts program okladkaFundacja Prmocji Nauki i Kreatywności w ramach projektu Wielokulturowa Tożsamość Sądecczyzny opublikowała nowoczesny program edukacyjny, upowszechniający wiedzę oraz pobudzający zainteresowania historią regionu i jego dziedzictwem kulturowym. Program promuje kulturę i tradycje mniejszości narodowych oraz grup etnicznych zamieszkujących Sądecczyznę. Zakres tematyczny programu pozwala na realizację treści, dzięki którym młodzież pozna wybrane aspekty z historii regionu oraz jego wielokulturowe dziedzictwo. Zawiera również odniesienia do współczesnego przenikania się kultur w globalnym świecie. Wątki te przeplatają się wzajemnie w proponowanych tematach zajęć. Tematyka programu oraz przyjęte metody pracy pozwalają na jego realizację w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Więcej informacji oraz program na stronie wts.fpnik.pl

Jesteś tutaj: Home