Projekt Robotyka Inspiruje

FPNIK MalopolskaCelem podejmowanego zadania jest wsparcie wychowawczo – pedagogiczne uczniów z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych łączących w sobie naukę i zabawę z zakresu przedmiotów przyrodniczych z akcentem artystyczno-literackim dając tym sposobem możliwość ujawniania różnorodnych talentów.

Planujemy przeprowadzenie w sądeckich szkołach podstawowych oraz gimnazjach cyklu warsztatów o innowacyjnej formule, na których uczestnicy zgłębią wiedzę matematyczno-przyrodniczą, dowiedzą się o możliwych praktycznych jej zastosowaniach oraz poznają teoretyczne i praktyczne podstawy programowania. Między innymi samodzielnie zaprojektują doświadczenia obrazujące korzyści płynące z energii odnawialnej. Zajęcia będzie prowadziło dwoje nauczycieli – nauczyciel robotyki i nauczyciel przedmiotów przyrodniczych. Wykorzystane zostaną nowoczesne metody dydaktyczne jak np. „odwrócona lekcja” i elementy e-learningu. Stawiane przed młodzieżą zadania będą wymagały od nich zastosowania narzędzi matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia mają na celu powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz zademonstrowanie młodym ludziom najnowsze zdobycze techniki, umożliwią wypróbowanie swoich sił w praktycznym wykorzystaniu technologii i rozbudzenie aspiracji naukowych na podbudowie wiedzy teoretycznej. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w konkursie z nagrodami polegającym na rozwiązaniu testu z wybranych zagadnień matematyczno-przyrodniczych oraz zbudowaniu i zaprogramowaniu robota. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają dyplomy.

Zorganizujemy konkursy literackie oraz plastyczno-techniczne, których motywem przewodnim będą roboty i ich zastosowanie obecnie i w przyszłości. Ten punkt daje szansę uczniom, którzy nie są silnie związani z automatyką i robotyką, ale chcą uczestniczyć w projekcie i będąc uzdolnieni manualnie, artystycznie czy literacko mogą ujawnić swoje talenty poprzez swoje prace, nabierając równocześnie doświadczenia występów przed szerszą publicznością.

W szkołach i na stronach internetowych szkół uczestników projektu zostaną utworzone "Kąciki naukowe" przedstawiające rezultaty pracy uczniów na warsztatach, prace plastyczne i wyniki konkursów.

Proponowana przez nas forma zajęć przyczynia się do prawidłowego rozwoju młodego człowieka i będzie miała wpływ na poprawę wyników w nauce oraz kształtowanie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach.

Opracujemy i opublikujemy na otwartej licencji Creative Commons program zajęć teoretyczno-warsztatowych „Robotyka inspiruje – wykorzystanie robotyki do nauczania treści matematyczno-przyrodniczych”, co pozwoli wielu spośród nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży na atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego swoim podopieczny i będzie inspiracją do prowadzenia aktywnych form edukacyjnych.

Projekt zakończymy finałem konkursu programowania robotów połączonym z galą rozdania nagród dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursach programowania, literackim i plastycznym

 

Program warsztatów  pobierz

Jesteś tutaj: Home Projekty Projekt Robotyka Inspiruje