Mistrz robotyki

MR logo     W lutym 2016 rozpoczęliśmy nowy projekt "Mistrz robotyki", który jest współfinansowany ze środków Miasta Nowego Sącza.

     W wybranych 5 gimnazjach przeprowadzimy warsztaty „Mistrz robotyki – warsztaty dla gimnazjalistów”. Będzie to cykl czterech dwugodzinnych spotkań dla 10-osobowych grup młodzieży gimnazjalnej.

     W trakcie spotkań uczestnicy przypomną sobie wiadomości z zakresu fizyki, poznają podstawy mechaniki, budowę silników elektrycznych prądu stałego, budowę i zastosowanie maszyn prostych, budowę i zasadę działania czujników i sensorów, podstawy mechatroniki związane z montażem i sterowaniem urządzeniami mechatronicznymi. Poznają ogólne zasady projektowania, budowanie i programowanie manipulatorów oraz robotów. Odpowiedzą na pytanie „W czym mógłby mi pomóc robot?” Poznają budowę jednostki centralnej robota NXT, sensorów i elementów wykonawczych. Utworzą i uruchomią proste algorytmy decyzyjne umożliwiające np. ominięcie przeszkody przez robota. Zbudują własne roboty, utworzą złożone algorytmy oraz podejmą próbę ich udoskonalenia.

     Po przeprowadzeniu zajęć zorganizujemy finał konkursu dla 10 najlepszych uczestników, zakończony uroczystym wręczeniem nagród rzeczowych zwycięzcom. W trakcie finału uczestnicy zbudują robota w oparciu o instrukcję lub według własnego pomysłu oraz uruchomią odpowiednie oprogramowanie, tak by robot był zdolny wykonać zadane czynności.

     Zajęcia zostaną zakończone ankietą ewaluacyjną.

     W każdej szkole uczestniczącej w warsztatach na stronach internetowych i gazetkach zostaną utworzone "Kąciki miłośników robotów", które będą miały za zadanie rozbudzanie zainteresowań technicznych młodzieży.

W szkołach biorących udział w projekcie odbędą się pokazy robotów, w trakcie których uczestnicy zaprezentują wyniki swojej pracy podczas warsztatów robotów.

W trakcie realizacji projektu informacje o poszczególnych działaniach będą zamieszczane na stronie internetowej fundacji, szkół uczestniczących w projekcie oraz lokalnych mediach.

stopka zmniejszone

Jesteś tutaj: Home Projekty Mistrz robotyki