Mój Przyjaciel Robot

fpnikNSFundacja Promocji Nauki i Kreatywności rozpoczyna nowy projekt "Mój Przyjaciel Robot", który jest współfinansowany ze środków Miasta Nowego Sącza.

Warsztaty „Mój przyjaciel robot” to cykl czterech dwugodzinnych spotkań dla 8-osobowych grup młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia będą odbywać się na terenie zgłaszającej się szkoły w terminach ustalonych bezpośrednio z nauczycielami/opiekunami uczniów danej szkoły a prowadzącymi warsztaty w okresie od 1 marca 2015r. do 31 maja 2015r. Prowadzącymi zajęcia są czynni zawodowo nauczyciele o wykształceniu związanym z tematyką warsztatów.

W każdej szkole uczestniczącej w warsztatach na stronach internetowych i gazetkach zostaną utworzone "Kąciki miłośników robotów", które będą miały za zadanie rozbudzanie zainteresowań technicznych młodzieży.

W szkołach biorących udział w projekcie odbędą się pokazy robotów, w trakcie których uczestnicy zaprezentują wyniki swojej pracy podczas warsztatów robotów.

W trakcie realizacji projektu informacje o poszczególnych działaniach będą zamieszczane na stronie internetowej fundacji, szkół uczestniczących w projekcie oraz lokalnych mediach.

W trakcie spotkań uczestnicy poznają ogólne zasady projektowania, budowania  i programowania manipulatorów oraz robotów. Odpowiedzą na pytanie „Co zrobić aby robot ożył?” Poznają budowę jednostki centralnej robota NXT, sensorów i elementów wykonawczych. Utworzą      i uruchomią proste algorytmy decyzyjne umożliwiające np. ominięcie przeszkody przez robota. Zbudują własne roboty, utworzą złożone algorytmy oraz podejmą próbę ich udoskonalenia. Warsztaty są również eliminacjami do konkursu z cennymi nagrodami rzeczowymi.

Najlepsi uczestnicy warsztatów wezmą udział w konkursie z nagrodami polegającym na zbudowaniu robota, w oparciu o instrukcję oraz uruchomieniu odpowiedniego oprogramowania, tak by robot był zdolny wykonać przewidziane czynności.

Po przeprowadzeniu warsztatów we wszystkich zgłoszonych gimnazjach, odbędzie się finał konkursu dla 8 najlepszych uczestników (po jednej dwuosobowej drużynie ze szkoły), zakończony uroczystym wręczeniem nagród rzeczowych zwycięzcom.

 

Galeria zdjęć

 

stopka zmniejszone

 

Jesteś tutaj: Home Projekty Mój Przyjaciel Robot