Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

logoEF M UE

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Fundacją Promocji Nauki i Kreatywności z dniem 01.10.2016 r. rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pt. „Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt przewiduje:

 • Identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników w celu ustalenia instrumentów wsparcia umożliwiających uzyskanie zatrudnienia
 • Wyjazdowe poradnictwo psychospołeczne ukierunkowane na przełamywanie barier w pogłębianiu kompetencji zawodowych i osobistych
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne w formie sesji indywidualnych wspierających proces aktywizacji poszczególnych uczestników
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych ukierunkowany na odbudowę i podtrzymanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w procesie przeciwstawienia się wykluczeniu społecznemu
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe służące wyrównywaniu indywidualnych braków w zakresie umiejętności poszukiwania pracy
 • Warsztaty zaradności i samodzielności w formie treningu ekonomicznego ukierunkowanego na rozwijanie zaradności osobistej i przygotowanie do życia w środowisku społecznym
 • Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie mające na celu wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w zakresie ochrony ich praw poprzez świadczenie konsultingu w zakresie min. ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych, własności, spraw mieszkaniowych itp.
 • Warsztaty robotyki w formie zabawy playful-learning podczas której będzie można nabyć wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych, elektrotechniki i mechaniki
 • Warsztaty szachowe jako element rehabilitacji społecznej
 • Kursy zawodowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych i zakończone właściwym egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje
 • 6-cio miesięczne staże zawodowe umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu
 • 12-sto miesięczne zatrudnienie subsydiowane u pracodawców z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.)
 • Osoby niepracujące bezrobotne lub bierne zawodowo korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Szczególnie mile widziane są osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Rekrutacja trwa już od listopada 2016 r. i jest prowadzona w sposób ciągły aż do zapełnienia listy uczestników. ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: tel. 18 440 81 63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.sarr.com.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.fpnik.pl

 

Informacja dla bezrobotnych ( kliknij TUTAJ )

SARR FPNIK

Jesteś tutaj: Home Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego