Publikacja programu "Wielokulturowa Tożsamość Sądecczyzny"

wts program okladkaFundacja Prmocji Nauki i Kreatywności w ramach projektu Wielokulturowa Tożsamość Sądecczyzny opublikowała nowoczesny program edukacyjny, upowszechniający wiedzę oraz pobudzający zainteresowania historią regionu i jego dziedzictwem kulturowym. Program promuje kulturę i tradycje mniejszości narodowych oraz grup etnicznych zamieszkujących Sądecczyznę. Zakres tematyczny programu pozwala na realizację treści, dzięki którym młodzież pozna wybrane aspekty z historii regionu oraz jego wielokulturowe dziedzictwo. Zawiera również odniesienia do współczesnego przenikania się kultur w globalnym świecie. Wątki te przeplatają się wzajemnie w proponowanych tematach zajęć. Tematyka programu oraz przyjęte metody pracy pozwalają na jego realizację w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Więcej informacji oraz program na stronie wts.fpnik.pl

Jesteś tutaj: Home Publikacja programu "Wielokulturowa Tożsamość Sądecczyzny"