Kolejna ciekawa inicjatywa Fundacji Promocji Nauki i Kreatywności

6wtsskansenFundacja Promocji Nauki i Kreatywności, 26 listopada o godzinie 12:00 przy Barbackiego 91 przeprowadzi warsztaty prezentujące program „Wielokulturowa tożsamość Sądecczyzny”. Jest to opracowany przez Fundację nowoczesny program edukacyjny, który ma na celu upowszechnienie wiedzy oraz pobudzenie zainteresowania historią regionu i jego dziedzictwem kulturowym. Program będzie również promował kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Sądecczyznę. 2wtsskansenPrzeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Będą z niego mogły korzystać szkoły, biblioteki, świetlice i inne instytucje pracujące z młodzieżą. Materiały udostępnione zostaną również na stronie internetowej projektu wts.fpnik.pl na licencji Creative Commons, umożliwiającej ich darmowe rozpowszechnianie, kopiowanie, przetwarzanie, a przez to dostęp do szerokiej rzeszy odbiorców i rozbudowę o własne pomysły. Program „Wielokulturowa tożsamość Sądecczyzny” ma się stać zachętą do podejmowania przez nauczycieli i uczniów zajęć oraz wycieczek popularyzujących wiedzę o wielokulturowych tradycjach regionu.

Autor programu, Krzysztof Małota przeprowadził zajęcia pilotażowe z uczniami z Gimnazjum nr 2. W trakcie tych zajęć młodzież zwiedzając kolejne sektory sądedeckiego skansenu, poznawała kulturę Lachów, Górali, Pogórzan oraz Łemków i Niemców Galicyjskich. Zwiedzając świątynie, poznawano podobieństwa i różnice występujące w kościołach rzymskokatolickim, greckokatolickim oraz ewangelickim. Wizyta w skansenie była też świetną okazją do poznania ludowego rękodzieła. W trakcie kolejnych zajęć młodzież odszukiwała miejsc, w których można oglądać dzieła artystów związanych z Sądecczyzną. Zwieńczeniem tej części zajęć była wizyta w Galerii Marii Ritter. Nie mogło obejść się bez wizyty w Domu Gotyckim, Galerii Dawna Synagoga oraz na ruinach zamku. W trakcie zajęć dyskutowano również na temat procesu globalizacji i jego wpływu na przenikanie i upodabnianie się kultur. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem elementów webquestu, stąd punktem wyjścia do części zajęć była analiza dostępnych w sieci publikacji i filmów (np. zbiory Sądeckiej Biblioteki Cyfrowej, kanał youtube Muzeum Okręgowego).

 

 

356wtsskansen

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Jesteś tutaj: Home Kolejna ciekawa inicjatywa Fundacji Promocji Nauki i Kreatywności