Projekt "Wielokulturowa Tożsamość Sądecczyzny"

logomalifpnikWe wrzesniu rozpocznie się rekrutacja młodzieży do zajęć pilotażowych w ramach projektu  "Wielokulturowa Tożsamość Sądecczyzny". Już wkrótce zostanie opublikowany nowoczesny program edukacyjny, upowszechniający wiedzę oraz pobudzający zainteresowania historią regionu sądecczyzny i jego dziedzictwem kulturowym. Program będzie również promował kulturę i tradycje mniejszości narodowych oraz grup etnicznych zamieszkujących Sądecczyznę (więcej .....).

Jesteś tutaj: Home Projekt "Wielokulturowa Tożsamość Sądecczyzny"