Szkolenie kadr Mariposa

mariposaW okresie od listopada 2012r. do końca lutego 2013r. fundacja przeprowadziła dla pracowników „Mariposa Med Spa" w Nowym Sączu szkolenie z zakresu „Technologii Informacyjno Komunikacyjnej” oraz „Marketing i sprzedaż" w wymiarze odpowiednio 80, 60 godzin.

Szkolenie zakończyło się projektem końcowym wykonywanym przez uczestników szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia uzyskał stosowne zaświadczenie potwierdzające nabycie dodatkowych umiejętności.

Jesteś tutaj: Home Szkolenie kadr Mariposa