Konferencja - Sądeckie Centrum Nauki

k wiatrak

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności zorganizowała w dniu 28 sierpnia w Hotelu Beskid w Nowym Sączu konferencję w ramach projektu „Czas na zmiany", współfinansowanego ze środków EFS Unii Europejskiej. Liderem projektu była firma Eurokreator, natomiast partnerem firma Pricewater Coopers. Celem projektu było wypracowanie strategii partnerskiej współpracy między biznesem, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie podejmowania przedsięwzięć będących lokomotywami rozwoju i zmiany gospodarczej w subregionach. Na konferencji została przedstawiona koncepcja Sądeckiego Centrum Nauki i Kreatywności w ramach przedsięwzięcia „Eureka! - Małopolskie Centrum Nauki, Eksperymentów i Zabawy"(Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, priorytet 1, działanie 3).

Więcej o koncepcji Centrum i wypowiedzi uczestników konferencji opublikowano na portalu Sądeczanin.

 

Jesteś tutaj: Home Konferencja - Sądeckie Centrum Nauki